2020 GOPASHTAMI CELEBRATIONS AT APAHAJ ASHRAM

Gopashtami is celebrated today at Apahaj Ashram Jalandhar. Shri Tarsem Kapur Chairman of apahaj ashram and Smt. Sunita Kapur (Co-Chairperson Lala Ram Kishore Kapur Viklang Sahaita Trust) started the Havan . In the end Gou puja was also done. Sh. R.K. Bhandari (President), Sh. Manohar Lal Sharma, Sh. Baldev Katyal (Gen. Secretary), Sh. Brij Mittal (Finance Secretary) Sh. Subhash Aggarwal, Sh. Umesh Dhingra, Dr. Jagdeep Singh, Sh. Sanjay Sabharwal,Miss Pamila Bedi, Sh. Desh Bandhu Bhalla, Sh. Lalit Bhalla, Er. Shelza Bhalla, Sh. Sumit Puri, Mrs. Nidhi Puri, Bhavna Sabharwal, Suman Khanna and Sh. Gurbax Madan, were also present on this occasion.

 

Here are some photos from the event.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|      Home      |      Introduction      |      Our Team      |      Photo Gallery      |      Ambulance Service      |      Ashram Visitors      |      Donation      |      Contact Us      |      E-mail Us      |

Copyright 2012 Apahaj Sahayak Sabha, Jalandhar.

All rights reserved. Site best if viewed in 1024x768 screen resolution.